update Corona-maatregelen

Update Corona-maatregelen  12 januari 2021

Vanavond heeft de premier aangegeven dat de lockdown nog met 3 weken verlengt wordt, tot en met dinsdag 9 februari. De trainingen voor de senioren (mannen en vrouwen) moeten we daarom helaas nog uitstellen omdat we maar met 2 personen tegelijk buiten mogen sporten. De jeugd mag gelukkig nog wel in teamverband sporten dus zij kunnen nog wel blijven trainen.

Hopelijk gaat het de komende weken de goede kant op zodat we in februari ook voor de senioren weer kunnen gaan voetballen. 

Als er meer nieuws te melden is, dan kunt u dit hier lezen.

 

Namens het bestuur en technische commissie v.v. Molenschot

 

 

Update Corona-maatregelen 14 december 2020

Vanavond heeft de premier aangegeven dat we vanaf 15 december weer in een zwaardere lockdown terrecht komen. De trainingen voor de senioren (mannen en vrouwen) moeten we daarom helaas weer tot nadere orde uitstellen omdat we maar met 2 personen tegelijk buiten mogen sporten. De jeugd mag gelukkig nog wel in teamverband sporten dus deze week kunnen zij gewoon nog trainen. Vanaf volgende week begint de winterstop voor de jeugd.

Als er meer nieuws te melden is, dan kunt u dit hier lezen.

 

Namens het bestuur en technische commissie v.v. Molenschot

 

 

Update Corona-maatregelen 13 oktober 2020

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur mag er voor de senioren niet meer in groepsverband gesport worden. Dit is heel vervelend maar blijkbaar nodig om het virus in te perken. Wij willen als club niet de grenzen opzoeken, maar onze verantwoordelijkheid nemen en daarom gaat de trainingen voor de dames morge, 14 oktober, niet door. Vervolgens is het de vraag hoe lang we met de dames en heren niet mogen trainen, maar dat zal de tijd gaan uitwijzen.

Onze jeugd kan gelukkig nog wel blijven trainen. Dit betekent dat de trainingen voor JO8, JO10 en JO18 woensdag gewoon door gaan en dat JO11 donderdag gewoon kan trainen. Wedstrijden (oefenwedstrijden en competitiewedstrijden) kunnen er voor de jeugd de komende weken niet gespeeld worden en daarom willen we toch vooral de trainingen door laten gaan. 

De douches moeten wel op slot, dus dat betekent dat je na de training niet kunt douchen op ons sportpark. De kleedkamers kunnen wel gebruikt worden om een jas of tas tijdens de training neer te leggen, maar na de training dienen de jeugdleden het sportpark direct te verlaten.

Toeschouwers, in de vorm van ouders, zijn op de training nog steeds niet toegestaan. Degene die hun kinderen halen en brengen wordt verzocht de kinderen voor de training bij de poort af te zetten. Om de kinderen weer op te halen kan gewacht worden onder het afdak bij de kantine totdat de kinderen van het veld komen. 

Hopelijk hebben we jullie hiermee weer voldoende bijgepraat over de laatste coronamaatregelen. Mochten er verdere vragen zijn dan laat het ons weten.

Als iedereeen zich aan de maatregelen houdt dan krijgen we hopelijk snel weer meer grip op het virus zodat de senioren weer kunnen gaan trainen en er ook weer wedstrijden mogelijk zijn. Let op elkaar, volg de regels en probeer gezond te blijven!!

 

namens bestuur en technische commissie v.v. Molenschot

 

 

Update Corona-maatregelen 29 september 2020

Zoals de meesten van jullie wel gehoord of gelezen hebben, hebben we ten gevolge van de nieuwe Corona-maatregelen vanaf vandaag de kantine voor minimaal 3 weken moeten sluiten. Dit betekent dat de geplande activiteiten zoals de clubavonden en de algemene ledenvergadering helaas niet door kunnen gaan. Gelukkig mogen we nog wel blijven trainen en wedstrijden spelen, maar het drankje voor of na de wedstrijd zullen jullie ergens ander moeten drinken.

Naast het sluiten van de kantine is het de komende drie weken ook niet toegestaan om als toeschouwer een wedstrijd te bekijken. Onderstaand informatie voor de uit- en thuiswedstrijden van de verschillende teams.

 

Thuiswedstrijden jeugdteams

Voor de jongere jeugdteams betekent dit dat de kinderen voor de wedstrijden bij de poort afgezet moeten worden en dat ze na de wedstrijd weer opgehaald kunnen worden. Er kan na de thuiswedstrijden wel gewoon gedoucht worden, de ouders mogen daarbij de kinderen indien nodig helpen. Voor de ouders van onze jeugdteams onderstaand de duur van de wedstrijden:

  • Molenschot JO11: ca. 75 minuten (aanvang thuis 10.30 uur, einde wedstrijd ca. 11.45 uur)
  • Molenschot JO10: ca. 65 minuten (aanvang thuis 9.00 uur, einde wedstrijd ca. 10.05 uur)
  • Molenschot JO8: ca. 55 minuten (aanvang thuis 9.00 uur, einde wedstrijd ca. 9.55 uur)

Voor Molenschot JO18 verandert er rondom de wedstrijden niets, alleen is publiek helaas niet toegestaan. Na de thuiswedstrijden kan er gewoon gedoucht worden. Nadat je gedoucht hebt moet je het sportpark verlaten. Dit geldt voor alle jeugdspelers.

 

Uitwedstrijden jeugdteams

Net zoals dit voor de thuiswedstrijden geldt, geldt ook voor de uitwedstrijden dat publiek helaas niet welkom is. De spelers vertrekken daarom gezamenlijk vanaf ons sportpark. Ouders die door de leiders bewust gevraagd worden om te rijden, zijn voor die wedstrijd onderdeel van het begeleidingsteam en mogen aanwezig zijn bij de wedstrijd. Het aantal begeleiders dient wel beperkt te worden. Bij JO8 en JO10 maximaal 3 begeleiders, bij JO10 maximaal 4 begeleiders en bij JO18 maximaal 5 begeleiders.

 

Trainingen jeugd

Ouders die hun kinderen naar de training brengen en weer ophalen, dienen de kinderen bij de poort af te zetten. Voor het ophalen van de kinderen wordt de ouders gevraagd om bij de kantine onder het afdak of op de bankjes aan het hoofdveld te wachten tot de kinderen van het veld komen. Na de training is er de mogelijkheid om te douchen. Hierbij mogen de ouders de kinderen indien nodig helpen.

 

Thuiswedstrijden senioren en veteranen

Bij de senioren (vrouwen en mannen) en veteranen verandert er rondom de wedstrijden niets, alleen is publiek helaas niet toegestaan. Na de thuiswedstrijden kan er gewoon gedoucht worden. Nadat je gedoucht hebt moet je het sportpark verlaten.

 

Uitwedstrijden senioren en veteranen

Voor de uitwedstrijden kunnen de spelers gezamenlijk vertrekken vanaf de kantine. De kantine zelf is niet open. Wel kan er gebruik gemaakt worden van de kleedkamers om droog op elkaar te wachten en om eventueel om te kleden als de kleedkamers bij de bezoekende vereniging gesloten zijn. Na de uitwedstrijd is er de mogelijkheid om, als de kleedkamers bij de tegenstander gesloten zijn, in Molenschot te douchen. Na het douchen dien je het sportpark te verlaten.

 

Hopelijk hebben we jullie hiermee voldoende bijgepraat over de onlangs genomen Corona-maatregelen die gelden voor onze vereniging. Het is jammer dat deze maatregelen genomen moesten worden, maar we kunnen gelukkig nog wel blijven voetballen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan laat ons dit zeker weten.

Voor vragen over voetballen en Corona, kijk eens hier voor veel gestelde vragen.

 

Bestuur en technische commissie v.v. Molenschot

 

 

Update Coronavirus 20 mei 2020

Na de pupillen en de senioren gaat Molenschot JO17 ook nog even aan het trainen, woensdag 20 mei en woensdag 27 mei wordt er nog een training aangeboden voor dit team onder leiding van onze trainer Huub Boons.

Vanaf vrijdag 29 mei zal voor de jeugd de zomerstop beginnen. De senioren trainen 11 juni voor het laatst. Vanaf augustus hopen we weer de voorbereiding op het nieuwe seizoen op te kunnen pakken. Vanaf medio augustus zal de voorbereiding van de senioren en junioren weer beginnen en voor de jeugd tot en met 12 jaar zullen de trainingen na de zomervakantie weer beginnen, oftewel vanaf maandag 24 augustus. Nader bericht hierover volgt uiteraard nog tegen die tijd.

 

namens de Technische Commissie en het bestuur v.v. Molenschot 

 

 

Update Coronavirus 10 mei 2020

Afgelopen week heeft de overheid aangegeven dat, na de jeugd, vanaf 11 mei de senioren ook weer, georganiseerd of ongeorganiseerd, buiten mogen gaan sporten mits ze daarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen. De hoofdtrainer Brian heeft meteen deze mogelijkheid aangepakt om de trainingen voor de senioren weer op te gaan pakken. Vanaf aankomende dinsdag 12 mei zal er in twee groepen getraind worden voor de senioren. Mocht je als seniorlid of veteranenlid ook weer mee willen gaan trainen en je hebt je nog niet aangemeld bij de trainer of bij de technische commissie, dan laat het de technische commissie weten via email: TC@vvmolenschot.nl.

Kom niet zomaar naar het sportpark want om het beheersbaar te houden willen we vooraf weten wie er komt trainen. Het sportpark blijft buiten de trainingen die we geven ook gewoon gesloten. Aankomende week zal gestart worden met het groot onderhoud en daarom zijn alle doelen van het veld verwijderd met uitzondering van het C-veld. De trainingen die wij geven worden dan ook gegeven op het C-veld. Verder is de kantine nog gesloten en kan er niet gedouched worden. Er dient thuis gedouched te worden.

De trainingen voor de jeugd (JO7, JO8 en JO11) zijn afgelopen week weer van start gegaan.Dit is goed gegaan en zal de komende weken zo ook doorgezet worden. Ten aanzien van de trainingen voor JO17 zal de trainer Huub Boons inventariseren wie er nog een paar keer wil gaan trainen. Als hier meer over te melden is dan laten we dit hier weten.

Tot zover weer onze update. Als er meer nieuws te melden is, dan laten we dit hier weten.

 

namens de Technische Commissie en het bestuur v.v. Molenschot 

 

 

Update Coronavirus 29 april 2020

Vanuit de gemeente hebben we, heel snel gelukkig, goedkeuring gekregen op het ingediende Plan van Aanpak om de trainingen voor JO7, JO8 en JO11 weer op te gaan starten. Dat betekent dat, met in achtneming van de bijbehorende spelregels, de trainingen weer van start kunnen gaan voor deze teams:

- vanaf woensdag 6 mei: trainingen Molenschot JO7 en JO8

- vanaf donderdag 7 mei: trainingen Molenschot JO11

Alle jeugdleden en ouders zijn hier per email apart over geinformeerd. De bal kan dus voor onze jongste jeugdleden gelukkig weer gaan rollen!!! 

Toeschouwers zijn tijdens de training niet toegestaan, dus voor de overige leden blijft het sportpark nog even gesloten.

Tot zover weer even deze korte update. Als er meer nieuws te melden is, dan laten we dit hier uiteraard weten.

 

namens de Technische Commissie en het bestuur v.v. Molenschot 

 

 

Update Coronavirus 27 april 2020

Tijdens de persconferentie van 21 april heeft de premier aangegeven dat het, in overleg met de gemeente, vanaf 29 april weer mogelijk is voor de jeugd om buiten georganiseerd te gaan sporten in teamverband. Voor de jeugd tussen de 13 en 18 jaar moet daarbij wel de onderlinge afstand van 1,5 meter aangehouden worden. De Technische Commissie heeft 22 april overleg gehad wat er mogelijk is met deze kleine verruiming. Vervolgens is er ook overleg gevoerd met de trainers. De Technische Commissie heeft samen met de trainer van JO17 geconcludeerd dat met een contactsport als voetballen het niet echt mogelijk is om een leuke training te geven waarbij we ook de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter kunnen garanderen. Als de regels niet verder versoepelt worden kunnen we voor deze leeftijdscategorie helaas nog geen training aanbieden is besloten. Voor de jeugd tot en met 12 jaar (JO7, JO8 en JO11) gaan we in gesprek met de gemeente op welke manier we de trainingen voor deze kinderen aan zouden kunnen bieden in de maand mei zodat er toch nog wat gevoetbald kan worden!! Als hier meer informatie over bekend is dan laten we het weten. Buiten de eventuele trainingen die we op kunnen gaan pakken in overleg met de gemeente, blijft het sportpark gesloten. 

Voor de senioren en veteranen is er niks veranderd aan de regels. Tot aan 20 mei mogen de volwassenen niet collecitief sporten. Dit vinden wij als voetbalvereniging natuurlijk heel jammer, maar we begrijpen ook ter dege waarom de maatregelen met 3 weken verlengd zijn. Onze hoop is er nu op gericht dat het met de gezondheid van Nederland langzaam de goede kant op gaat en dat we het nieuwe seizoen in augustus weer af kunnen trappen, zoals we dat gewend zijn en dat het balletje dan weer veilig kan gaan rollen.

Tot zover de laatste update. Als er meer nieuws te melden is, dan laten we dit hier uiteraard weten.

 

namens de Technische Commissie en het bestuur v.v. Molenschot 

 

 

Update Coronavirus 10 april 2020

Als bestuur, aangevuld met de voorzitter van de technische commissie, hebben we afgelopen week overleg gevoerd over de huidige ontwikkelingen. Zoals de KNVB bekend heeft gemaakt wordt de compeititie dit seizoen niet meer uitgespeeld. Tot aan 28 april mag er vanuit overheidswegen in ieder geval niet getraind of gevoetbald worden. De velden zijn ondertussen doorgezaaid en de voetballoze tijd wordt nu maar gebruikt om het veld zo goed mogelijk te laten herstellen. We hebben er enkele leden al persoonlijk op aangesproken maar omdat de velden doorgezaaid zijn: niet op het A en B-veld voetballen a.u.b. Het sportpark is formeel ook gesloten en de politie en de BOA's kunnen mensen dus toespreken en eventueel beboeten als ze zich op ons sportpark begeven. Degene die toch een balletje willen trappen kunnen dit doen op het openbare C-veld, maar houdt daarbij wel de adviezen van het RIVM goed in ogenschouw.

Als bestuur houden we de adviezen en de richtlijnen van de overheid aan. Rond 21 april zal waarschijnlijk meer bekend worden over de maatregelen die tot 28 april nu gelden. Daarna weten we of het wellicht nog mogelijk is om dit seizoen nog in teamverband een balletje te trappen of dat we de goals defnitief op moeten ruimen voor dit seizoen.

Omdat het jeugdkamp de nodige voorbereiding vraagt en omdat we niet weten wanneer we dit zouden kunnen organsieren, zullen we het jeugdkamp zeer waarschijnlijk over moeten slaan dit jaar. De vrijwilligersavond willen we graag wel doorgaan om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen seizoen. Vooralsnog staat de vrijwilligersavond gepland voor zaterdag 20 juni, maar wellicht zal het nodig zijn om deze datum op te schuiven.Tot zover even het laatste nieuws. Wanneer er meer te melden is dan laten we dit aan jullie uiteraard hier weer weten.

Probeer gezond te blijven en pas goed op elkaar!!!.

 

Bestuur v.v. Molenschot

 

 

Update Coronavirus 31 maart 2020

De KNVB heeft vanavond bekend gemaakt dat besloten is de competities in het amateurvoetbal definitief niet meer te hervatten. Er worden dit resterende seizoen geen eindstanden meer opgemaakt waardoor er ook niemand promoveert of degradeert in het amateurvoetbal.

Als bestuur en technische commissie zullen we nu in gesprek gaan met elkaar om te bekijken wat dit voor v.v. Molenschot verder betekent. In ieder geval zal er overeenkomstig de besluitvorming van het kabinet tot 28 april niet getraind of gevoetbald worden. Of we daarna nog iets op kunnen en willen gaan pakken kunnen we op dit moment nog niet zeggen en dit zal ook erg afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Wanneer er meer te melden is dan laten we dit aan jullie weten.

Het belangrijkste blijft voor nu nog steeds jullie gezondheid en die van jullie naasten. Dus pas goed op elkaar, volg de adviezen van de overheid en probeer gezond te blijven.

 

Bestuur v.v. Molenschot

 

 

Update Coronavirus 28 maart 2020

Beste leden,

Het zijn rare tijden maar hopelijk verkeren de meeste van jullie nog in goede gezondheid. Het voetballen is volledig tot stilstand gekomen en ook het sociale leven is in activiteit flink afgenomen. Met dit mooie weer zullen de meeste van jullie graag op het voetbalveld een balletje trappen, maar iedereen begrijpt dat dit nu even niet kan om te voorkomen dat de gezondheidzorg de behandeling van het Corona-virus helemaal niet meer aan kan. Ook namens ons grote waardering voor al die mensen in de zorg die zich enorm hard inzetten om deze strijd te winnen!!

In ieder geval tot 6 april, en gezien de ontwikkelingen waarschijnlijk nog wel langer, wordt er niet gevoetbald en getraind. Afgelopen week heeft het kabinet aangegeven om op dinsdagavond 31 maart meer duidelijkheid te geven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. De KNVB heeft ons aangegeven om op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart ons z.s.m. duidelijkheid te geven over de gevolgen voor de competities. De antwoorden op de vragen hierover kunnen we nu helaas nog niet beantwoorden, maar als hier meer over te melden is zullen we dit hier zeker doen.

Nu er niet gevoetbald kan worden ontstaan er allerlei creatieve initiatieven. Deze worden door de KNVB verzameld op www.knvb.nl/stayathome. Ook heeft de KNVB een website ingericht voor meer informatie over het coronavirus: www.knvb.nl/coronavirus. Op deze site wordt het laatste nieuws verzamelen m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Dus als er behoefte is aan meer info dan kijk hier eens op.

Omdat de fysieke activiteiten gestaakt zijn en de kantine niet open is, valt er voor ons ook een belangrijke inkomstenbron weg. Het coronavirus zal ons financieel dan ook wel een tikje geven, maar gelukkig zijn we als club financieel gezond en zullen we dit als club samen wel op kunnen vangen.

Het belangrijkste is nu de gezondheid van jullie en jullie naasten. Pas goed op elkaar, volg de adviezen van de overheid op en voor iedereen die te maken heeft met de vervelende gevolgen van het Corona-virus; heel veel kracht en beterschap toegewenst!!

 

Bestuur v.v. Molenschot

 

 

 

update rondom het Coronavirus, 12 maart 2020

Door de landelijke ontwikelingen rondom het Coronavirus is helaas het besluit genomen om het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) tot 6 april minimaal niet door te laten gaan. Alle wedstrijden die voor de tijd ingepland stonden zijn afgelast. De komende weken zal de KNVB gaan kijken wanneer deze wedstrijden ingehaald kunnen gaan worden.

Daarnaast adviseert de KNVB om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. Als bestuur van v.v. Molenschot volgen wij het advies van de KNVB, hetgeen betekent dat de trainingen vanaf vrijdag 13 maart niet meer doorgaan tot nader bericht.

Als er meer nieuws te melden is dan zullen we dit hier doen.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur v.v. Molenschot

Joppe Leenaars

secretaris

 

Geplaatst in Nieuws
Laatste nieuws
TEAM BATTLE SENIOREN!!!

Wie is het sterkste, slimste, creatiefste team van v.v. Molenschot??
Bij iedere thuiswedstrijd van Molenschot 1, 2 en VR1 gaan deze teams de strijd met elkaar aan.

De eerste teambattle, de BIERESTAFETTE, is glansrijk gewonnnen door Molenschot 1, voor Molenschot 2 en de vrouwen sluiten de rij. Dus dit is de tussenstand van de TEAM BATTLE:

1. Molenschot 1 5 punten
2. Molenschot 2 2 punten
3. Molenschot VR1 0 punten

Omdat er geen publiek meer welkom is bij de wedstrijden en omdat de teams onderling wel kunnen zien hoe ze het doen is de TEAM BATLE uitgesteld totdat we weer bij elkaar wedstrijden kunnen gaan kijken.

Agenda

op dit moment is het nog onduidelijk welke activiteiten er gepland kunnen worden i.v.m. het Coronavirus.

Vanwege de noodzakelijke sluiting van de kantine gaan de volgende activiteiten niet door:

Algemene Ledenvergadering

jaarvergadering supportersclub v.v. Molenschot
aansluitend 1e kaartavond van het nieuwe seizoen

Er zal een andere datum gepland worden voor deze activiteiten.