algemene ledenvergadering donderdag 1 juli 20.00 uur in de kantine

Gelukkig gaat het met de besmettingscijfers de goede kant op, steeds meer mensen hebben een eerste of tweede vaccinatie gehad en de maatregelen worden verder versoepeld. Eeder in het seizoen hebben we aangegeven dat we de algemene ledenvergadering uit wilde stellen tot we weer verantwoord een ledenvergadering konden organiseren. Naar de mening van het bestuur is nu de tijd wel aangebroken om binnen de geldende maatregelen alsnog de algemene ledenvergadering voor het seizoen 2020-2021 uit te schrijven.

 

Hierbij willen we jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. Molenschot, die alsnog gehouden wordt op donderdag 1 juli 2021 om 20.00 uur in het clubgebouw.

De vergadering begint dit jaar niet zoals gebruikelijk om 20.30 uur maar om 20.00 uur zodat we tijdig klaar zijn als de kantine dan nog steeds om 22.00 uur moet sluiten.

Tijdens de vergadering hanteren we de op dat moment geldende Corona-regels. Mocht je je niet lekker voelen, blijf dan thuis en denk aan ieders gezondheid. De agenda voor deze algemene ledenvergadering is als volgt:

 

Agenda algemene ledenvergadering 1 juli 2021

1.         opening

2.         vaststellen notulen algemene ledenvergadering 27 september 2019,

3.         terugkoppeling actiepunten algemene ledenvergadering 27 september 2019

4.         goedkeuring jaarverslag seizoen 2019-2020

5          financieel jaarverslag 2019-2020

6.         vaststellen contributie seizoen 2021-2022

7.         voorstel restitutie contributie Lid van Verdienste (zie bijlage)

8.         bestuursverkiezing

-           aftredend en herkiesbaar: Theun Oostvogels (penningmeester) en Mark Boemaars

kandidaat bestuursleden kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste drie leden, ingediend worden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur

9.         mededelingen

10.       rondvraag

11.       sluiting

 

De notulen van de ledenvergadering benoemd onder punt 2. en het jaarverslag seizoen 2019-2020 zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur in te zien in het clubgebouw.

Een aantal onderwerpen zijn al wat langer verleden tijd maar met deze algemene ledenvergadering geven we onze leden alsnog de kans om mee te praten over onze vereniging en hun stem te laten horen. Tot donderdag 1 juli 2021 in onze kantine!!

 

Met vriendelijke groeten,

namens het hoofdbestuur v.v. Molenschot,

 

Joppe Leenaars

secretaris     

Geplaatst in Nieuws
Laatste nieuws
TEAM BATTLE SENIOREN!!!

Wie is het sterkste, slimste, creatiefste team van v.v. Molenschot??
Bij iedere thuiswedstrijd van Molenschot 1, 2 en VR1 gaan deze teams de strijd met elkaar aan. Afgelopen seizoen hebben we een aftrapje gedaan maar volgend seizoen gaat de TEAM BATTLE pas helemaal los!!

Agenda

het gaat weer langzaam beter dus kunnen we weer wat activiteiten organiseren:

zondag 13 juni 2021
Miniveldtoernooi De Herkansing, afsluiting seizoen senioren
11.00 uur sportpark 't Hoogeind
helaas is er nog geen publiek welkom

donderdag 1 juli
algemene ledenvergadering
20.00 uur kantine v.v. Molenschot

zondag 4 juli
golftoernooi supportersclub
10.45 uur sportpark 't Hoogeind