Accommodatie ‘t Hoogeind

De voetbalvereniging Molenschot beschikt over een prachtige accommodatie met gezellige kantine,

4 kleedlokalen, verharde parkeerplaats en 2 goede natuurlijke voetbalvelden.

Met behulp van vele vrijwilligers is er door de jaren heen (en nog steeds) heel hard gewerkt.
Met recht kan gezegd worden dat Sportpark 't Hoogeind gevormd is door de saamhorigheid
onder de Molenschotters, een accomodatie waar we enorm trots op zijn.
 

 

Openingstijden kantine:
 
Dinsdag                      21.00 uur tot 00.00 uur
Donderdag                 21.00 uur tot 00.00 uur
Zaterdag                     09.00 uur tot 19.00 uur
Zondag                       09.00 uur tot 19.00 uur 
Uiteraard zijn de openings- en sluitingstijden afhankelijk van de wedstrijden die gespeeld worden.

Alcoholbeleid kantine:

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw alcoholbeleid ingesteld door de overheid. Het is alleen personen vanaf 18 jaar toegestaan om alcohol te kopen of te nuttigen. Dit geldt dus ook voor onze sportkantine.

Het handhaven van deze landelijk wetgeving ligt in handen van de gemeente. De gemeente kan boetes opleggen indien geconstateerd wordt dat alcohol wordt verkocht aan, of in bezit is van, personen jonger dan 18 jaar. De boete hiervoor is € 90,- voor de jongere. Voor de vereniging kan de boete fors oplopen en bij herhaalde overtredingen kan de gemeente overgaan tot intrekking van de alcoholvergunning. Daarnaast hebben we als bestuur een verantwoordelijkheid richting onze leden en richting de personen die in onze kantine alcohol nuttigen. Als bestuur van v.v. Molenschot kunnen we daarom niet anders dan deze landelijk geldende regels te respecteren.

Aan leiders, ouders en de oudere jeugd het verzoek om er mede op toe te zien dat deze regels ook worden nageleefd:

  • Er wordt alleen alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar.
  • Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol in bezit hebben.
  • Bij twijfel dient men een identiteitsbewijs te overleggen.
  • Er mag dus ook geen wederverstrekking plaatsvinden (oudere koopt voor jongere)

Bij overtreding van de regels kan de gemeente boetes en andere straffen opleggen. Wanneer dit het geval is zullen wij als volgt handelen: 

  • Als vereniging zullen wij eventuele boetes verhalen op de overtreder(s).
  • Indien wij constateren dat er sprake is van alcoholgebruik/bezit bij personen onder de 18 jaar of wederverstrekking dan zullen de betrokkenen hierop worden aangesproken.
  • Bij herhaaldelijke overtredingen kan het bestuur besluiten tot een kantineverbod voor een onbepaalde tijd voor de betreffende personen.

Hieronder staan enkele links voor meer informatie:

 
Onderstaand kunt u nog nadere informatie vinden over de regels die van toepassing zijn in onze kantine:

Sint Annastraat 99

Laatste nieuws
TEAM BATTLE SENIOREN!!!

Wie is het sterkste, slimste, creatiefste team van v.v. Molenschot??
Bij iedere thuiswedstrijd van Molenschot 1, 2 en VR1 gaan deze teams de strijd met elkaar aan. Afgelopen seizoen hebben we een aftrapje gedaan maar volgend seizoen gaat de TEAM BATTLE pas helemaal los!!

Agenda

het gaat weer langzaam beter dus kunnen we weer wat activiteiten organiseren:

zondag 13 juni 2021
Miniveldtoernooi De Herkansing, afsluiting seizoen senioren
11.00 uur sportpark 't Hoogeind
helaas is er nog geen publiek welkom

donderdag 1 juli
algemene ledenvergadering
20.00 uur kantine v.v. Molenschot

zondag 4 juli
golftoernooi supportersclub
10.45 uur sportpark 't Hoogeind