Accommodatie ‘t Hoogeind

De voetbalvereniging Molenschot beschikt over een prachtige accommodatie met gezellige kantine,

4 kleedlokalen, verharde parkeerplaats en 2 goede natuurlijke voetbalvelden.

Met behulp van vele vrijwilligers is er door de jaren heen (en nog steeds) heel hard gewerkt.
Met recht kan gezegd worden dat Sportpark 't Hoogeind gevormd is door de saamhorigheid
onder de Molenschotters, een accomodatie waar we enorm trots op zijn.
 

 

Openingstijden kantine:
 
Dinsdag                      21.00 uur tot 00.00 uur
Donderdag                 21.00 uur tot 00.00 uur
Zaterdag                     09.00 uur tot 19.00 uur
Zondag                       09.00 uur tot 19.00 uur 
Uiteraard zijn de openings- en sluitingstijden afhankelijk van de wedstrijden die gespeeld worden.

Alcoholbeleid kantine:

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw alcoholbeleid ingesteld door de overheid. Het is alleen personen vanaf 18 jaar toegestaan om alcohol te kopen of te nuttigen. Dit geldt dus ook voor onze sportkantine.

Het handhaven van deze landelijk wetgeving ligt in handen van de gemeente. De gemeente kan boetes opleggen indien geconstateerd wordt dat alcohol wordt verkocht aan, of in bezit is van, personen jonger dan 18 jaar. De boete hiervoor is € 90,- voor de jongere. Voor de vereniging kan de boete fors oplopen en bij herhaalde overtredingen kan de gemeente overgaan tot intrekking van de alcoholvergunning. Daarnaast hebben we als bestuur een verantwoordelijkheid richting onze leden en richting de personen die in onze kantine alcohol nuttigen. Als bestuur van v.v. Molenschot kunnen we daarom niet anders dan deze landelijk geldende regels te respecteren.

Aan leiders, ouders en de oudere jeugd het verzoek om er mede op toe te zien dat deze regels ook worden nageleefd:

  • Er wordt alleen alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar.
  • Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol in bezit hebben.
  • Bij twijfel dient men een identiteitsbewijs te overleggen.
  • Er mag dus ook geen wederverstrekking plaatsvinden (oudere koopt voor jongere)

Bij overtreding van de regels kan de gemeente boetes en andere straffen opleggen. Wanneer dit het geval is zullen wij als volgt handelen: 

  • Als vereniging zullen wij eventuele boetes verhalen op de overtreder(s).
  • Indien wij constateren dat er sprake is van alcoholgebruik/bezit bij personen onder de 18 jaar of wederverstrekking dan zullen de betrokkenen hierop worden aangesproken.
  • Bij herhaaldelijke overtredingen kan het bestuur besluiten tot een kantineverbod voor een onbepaalde tijd voor de betreffende personen.

Hieronder staan enkele links voor meer informatie:

 
Onderstaand kunt u nog nadere informatie vinden over de regels die van toepassing zijn in onze kantine:

Sint Annastraat 99

Laatste nieuws
INTERNE PERIODE

Er is door de Coronacrisis een abrupt einde gekomen aan de voetbalcompetities. We waren pas net op weg in de tweede seizoenshelft. Het derde had net zijn eerste overwinning van de tweede seizoenshelft te pakken en het eerste was goed op weg. De veteranen hadden de stand weer op "winnen" staan en Molenschot 2 was, ook al ging het wat moeizaam, nog ongeslagen in de tweede seizoenshelft.
Bij de jeugd was Molenschot JO11 lekker op weg maar ook Molenschot JO8 sprokkelde de punten goed bij elkaar de laatste weken. Molenschot JO7 en Molenschot JO17 had nog geen punten gepakt maar hadden ook nog maar weinig wedstrijden in de benen. Voor degene die willen kijken hoe de stand er voor stond:
Klik hier voor de tussenstand.

Agenda

op dit moment is het nog onduidelijk welke activiteiten er gepland kunnen worden i.v.m. het Coronavirus.

zaterdag 15 augustus
klusjesdag
10.00 uur sportpark 't Hoogeind

medio augustus
start nieuwe seizoen senioren (dames en heren!!!)

zondag 23 augustus (onder voorbehoud)
golftoernooi supportersclub v.v. Molenschot
10.30 uur sportpark 't Hoogeind

eind augustus
start nieuwe seizoen jeugd

vrijwliigersavond
indien mogelijk begin nieuwe seizoen