VV Molenschot

Privacyverklaring v.v. Molenschot

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Om te voldoen aan de nieuwe AVG is de volgende privacy verklaring van v.v. Molenschot vanaf heden van toepassing:

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Molenschot, afgekort v.v. Molenschot, gevestigd te Molenschot en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40258316, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@vvmolenschot.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

LEDEN

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie, vermelding verjaardagen en aanmelding bij de KNVB

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Startdatum lidmaatschap
• Rekeningnummer

Uitvoering van de overeenkomst middels het ingevulde
inschrijfformulier
Gedurende het lidmaatschap • KNVB
Het kunnen informeren betreffende wijzigingen in het sportaanbod (wedstrijden, trainingen of vereniging gerelateerde activiteiten).

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst
middels het ingevulde inschrijfformulier
Gedurende het lidmaatschap • Vrijwilligers van v.v. Molenschot
• Leden van v.v. Molenschot
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven en mailings • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
middels het ingevulde
inschrijfformulier
Gedurende het lidmaatschap Geen externenVRIJWILLIGERS EN PERSONEN IN DIENSTVERBAND
IN AANVULLING OP DE ZAKEN DIE VERMELD STAAN BIJ “LEDEN”:

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Salarisadministratie en/of verrekening vrijwilligersvergoeding

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Rekeningnummer
• Kopie paspoort/ identiteitskaart

Uitvoering van de specifiek overeengekomen overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • SSNB


BESTUURSLEDEN VOORZITTER, SECRETARIS EN PENNINGMEESTER

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Inschrijving en mutaties doorvoeren inschrijving Kamer van Koophandel

• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Rekeningnummer
• Kopie paspoort/ identiteitskaart

Persoonlijke toestemming Tot beëindiging bestuursfunctie

• Kamer van Koophandel

 


SPONSORS

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie sponsorcommissie
en facturatie

• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Uitvoering van de
sponsorovereenkomst
Gedurende de
sponsorovereenkomst
Geen externenCookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen en zal het lidmaatschap beëindigd moeten worden.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de secretaris. Zijn gegevens zijn te vinden onder het kopje “overige” en dan “algemene informatie”. U kunt ook een email sturen aan info@vvmolenschot.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen en opmerkingen op deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de secretaris of via email info@vvmolenschot.nl. De contactgegevens van de secretaris zijn hier te vinden.