VV Molenschot

Regels/Richtlijnen

Op deze pagina vindt je de verschillende richtlijnen, informatieboekje en informatie over de kantine.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Om te voldoen aan de nieuwe AVG is de volgende privacyverklaring van v.v. Molenschot vanaf heden van toepassing.

Privacyverklaring v.v. Molenschot

Voor vragen en opmerkingen op deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de secretaris of via e-mail info@vvmolenschot.nl. De contactgegevens van de secretaris zijn hier te vinden.

Normen en waarden

Bekijk onze richtlijn excessen v.v. Molenschot

Voetbaltechnische zaken

Bekijk de spelregels veldvoetbal

Hier vindt je ook het informatieboekje voor het seizoen 2022-2023, te downloaden via deze link

Onderstaand kunt u nog nadere informatie vinden over de regels die van toepassing zijn in onze kantine:

Bestuursreglement alcoholverbruik kantine

Huis- en gedragsregels

Calamiteitenplan

 

Alcoholbeleid kantine

 

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuw alcoholbeleid ingesteld door de overheid. Het is alleen personen vanaf 18 jaar toegestaan om alcohol te kopen of te nuttigen. Dit geldt dus ook voor onze sportkantine.

Het handhaven van deze landelijk wetgeving ligt in handen van de gemeente. De gemeente kan boetes opleggen indien geconstateerd wordt dat alcohol wordt verkocht aan, of in bezit is van, personen jonger dan 18 jaar. De boete hiervoor is € 90,- voor de jongere. Voor de vereniging kan de boete fors oplopen en bij herhaalde overtredingen kan de gemeente overgaan tot intrekking van de alcoholvergunning. Daarnaast hebben we als bestuur een verantwoordelijkheid richting onze leden en richting de personen die in onze kantine alcohol nuttigen. Als bestuur van v.v. Molenschot kunnen we daarom niet anders dan deze landelijk geldende regels te respecteren.

Aan leiders, ouders en de oudere jeugd het verzoek om er mede op toe te zien dat deze regels ook worden nageleefd:

 

  • Er wordt alleen alcohol geschonken aan personen ouder dan 18 jaar.
  • Personen jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol in bezit hebben.
  • Bij twijfel dient men een identiteitsbewijs te overleggen.
  • Er mag dus ook geen wederverstrekking plaatsvinden (oudere koopt voor jongere).


Bij overtreding van de regels kan de gemeente boetes en andere straffen opleggen. Wanneer dit het geval is zullen wij als volgt handelen:

  • Als vereniging zullen wij eventuele boetes verhalen op de overtreder(s).
  • Indien wij constateren dat er sprake is van alcoholgebruik/bezit bij personen onder de 18 jaar of wederverstrekking dan zullen de betrokkenen hierop worden aangesproken.
  • Bij herhaaldelijke overtredingen kan het bestuur besluiten tot een kantineverbod voor een onbepaalde tijd voor de betreffende personen.