VV Molenschot

VCP bel 06 - 36 43 77 49

Binnen de voetbalvereniging Molenschot willen we iedereen een veilige sportomgeving bieden. Op zichzelf denken wij dat we het samen redelijk goed voor elkaar hebben en kun je bij vragen en zorgen altijd het bestuur, technische commissie of de leiders/trainers aanspreken. Soms kan dit echter ongemakkelijk voelen, of zelfs een belemmering voor iemand zijn. Om dan toch een aanspreekpunt te hebben is Wendy Rohaan onze vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenscontactpersoon zorgt er vooral voor dat je met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie je terecht kunt en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Dus als er iets voorvalt waar jij je niet prettig bij voelt en je vindt het lastig om dit bespreekbaar te maken, dan kun je contact opnemen met Wendy Rohaan via het telefoonnummer: 06 - 36 43 77 49.

Wendy kan dan een luisterend oor bieden, meedenken en kan je uitleggen wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Wat met haar besproken wordt is vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming, met iemand gedeeld worden. 

Uiteraard blijft het ook gewoon mogelijk om het bestuur, technische commissie of de desbetreffende leider of trainer aan te spreken.