VV Molenschot

Nieuws

Mis niets!

 
 
 

Bekijk hieronder onze laatste nieuwsberichten.

18 september 2021

algemene ledenvergadering donderdag 23 september

Hierbij nodigen we alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering van v.v. Molenschot, die gehouden wordt op donderdag 23 september 2019 om 21.15 uur in het clubgebouw. Dus niet zoals we normaal gewend zijn op vrijdagavond maar dit jaar willen we de jaarvergadering houden op donderdagavond na de training.

Agenda


1. opening

2. vaststellen notulen algemene ledenvergadering 1 juli 2021

3. terugkoppeling actiepunten algemene ledenvergadering 1 juli 2021

4. goedkeuring jaarverslag seizoen 2020-2021

5a. financieel jaarverslag 2020-2021
5b. begroting 2021-2022

6. vaststellen contributie seizoen 2022-2023

7. bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar: Joppe Leenaars (secretaris) en Peter Boemaars

kandidaat bestuursleden kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste drie leden, ingediend worden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur

8. mededelingen

9. stand van zaken verbouwing kleedkamers

10. rondvraag

11. sluiting


De notulen van de ledenvergadering benoemd onder punt 2. en het jaarverslag seizoen 2020-2021 worden meegestuurd met deze uitnodiging en zijn tevens voorafgaand aan de vergadering vanaf 21.00 uur in te zien in het clubgebouw.

Als bestuur hopen wij vele leden te mogen begroeten op onze jaarlijkse ledenvergadering.
Laat je stem horen en kom donderdag 23 september 2021 naar de kantine!!


Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur v.v. Molenschot,

Meer nieuwsberichten