algemene ledenvergadering uitgesteld!!

Op vrijdag 2 oktober 2020 wilde we eigenlijk onze algemene ledenvergadering houden, maar omdat de regering besloten heeft om per 29 september voor minimaal 3 weken de sportkantines te sluiten kan dit niet doorgaan. De algemene ledenvergadering wordt daarom tot nadere orde uitgesteld. Wanneer het weer mag zullen we een nieuwe datum prikken voor de algemene ledenvergadering.

Onderstaand de agenda voor deze algemene ledenvergadering:

Agenda

1.         opening

2.         vaststellen notulen algemene ledenvergadering 27 september 2019,

3.         terugkoppeling actiepunten algemene ledenvergadering 27 september 2019

4.         goedkeuring jaarverslag seizoen 2019-2020

5a.       financieel jaarverslag 2019-2020

5b.       begroting 2020-2021

6.         vaststellen contributie seizoen 2021-2022

7.         voorstel restitutie contributie Lid van Verdienste (zie bijlage)

8.         bestuursverkiezing

-           aftredend en herkiesbaar: Theun Oostvogels (penningmeester) en Mark Boemaars

kandidaat bestuursleden kunnen schriftelijk, ondertekend door tenminste drie leden, ingediend worden voor de aanvang van de vergadering bij het bestuur

9.         mededelingen

10.       rondvraag

11.       sluiting

De notulen van de ledenvergadering benoemd onder punt 2. en het jaarverslag seizoen 2019-2020 zijn voorafgaand aan de vergadering vanaf 19.30 uur in te zien in het clubgebouw.

 

namens het hoofdbestuur v.v. Molenschot,

Joppe Leenaars

secretaris

Geplaatst in Nieuws
Laatste nieuws
TEAM BATTLE SENIOREN!!!

Wie is het sterkste, slimste, creatiefste team van v.v. Molenschot??
Bij iedere thuiswedstrijd van Molenschot 1, 2 en VR1 gaan deze teams de strijd met elkaar aan.

De eerste teambattle, de BIERESTAFETTE, is glansrijk gewonnnen door Molenschot 1, voor Molenschot 2 en de vrouwen sluiten de rij. Dus dit is de tussenstand van de TEAM BATTLE:

1. Molenschot 1 5 punten
2. Molenschot 2 2 punten
3. Molenschot VR1 0 punten

Omdat er geen publiek meer welkom is bij de wedstrijden en omdat de teams onderling wel kunnen zien hoe ze het doen is de TEAM BATLE uitgesteld totdat we weer bij elkaar wedstrijden kunnen gaan kijken.

Agenda

op dit moment is het nog onduidelijk welke activiteiten er gepland kunnen worden i.v.m. het Coronavirus.

Zondag 11 april organiseren we voor onze eigen voetballers wel
Ut Molenschots Miniveldtoernooi
aanvang 11.00 uur, geen publiek toegestaan